Här uppstår ett nytt mastonätverk!

www.mastocytos.info


Patientnätverk och informationsportal med fokus på monoklonal mastcellssjukdom som mastocytos och mastcellsaktivering.


 

Här kommer ni, inom en förhoppningsvis inte allt för avlägsen framtid, fortsättningsvis att hitta:
  • Kvalitativ, uppdaterad och faktabaserad information om monoklonala mastcellssjukdomar som mastocytos.

  • Möjligheten att anmäla sig till ett nyhetsbrev för att ta del av uppdaterad information och ny kunskap.

  • Regelbundna digitala möten via Google Meet för att komma i kontakt med andra diagnosbärare och anhöriga.

  • Diskussionsforum för mastcellsrelaterade frågor och funderingar.


Och det är bara början! Om allt går enligt planerna kommer denna sida att vara live från och med 1 maj 2021.

Create free under construction pages for WordPress.